Qualitat

Mediambient

Seguretat
Hospital Caixa Catalunya Vall d´Hebron
Fitxa Tècnica

Hospital C.CAT Vall d´Hebron

Hospital Caixa Catalunya - Centre sociosanitari Vall d´Hebron
Passeig de la Vall d´hebrón, 135-141 - Barcelona

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Octubre 2006 a Novembre 2007

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • JUANOLA CONSULT, A. i T. S.L.
    Arq. Pere Juanola i Portas
  • UNITAT TÈCNICA 22@, S.L.
    Arq. Tèc. Ramon Garriga i Rufach
  • OFI-7 Enginyeria S.L.
    Eng. Tèc. Joan Casals i Artigas
SUPERFÍCIE
Planta Superfície Detalls
Planta Soterrani

2.156,00 m2

 
Planta baixa

1.838,00 m2

 
Planta primera

1.776,00 m2

 
Planta segona

1.776,00 m2

 
Planta tercera

1.776,00 m2

 
Sup. Total construida 9.322,00 m2