Qualitat

Mediambient

Seguretat
Parc Sanitàri Pere Virgili
Fitxa Tècnica

Parc Sanitàri Pere Virgili

Parc Sanitàri Pere Virgili a la planta baixa de l´edifici llevant al Parc Sanitari Pere Virgili.
Avda. Hospital Militar, 169-205 Barcelona

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Desembre 2006 - Març 2007

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Humbert Costas
    arquitecte
  • José Serra
    Enginyer
  • Ramón Garriga
    UT22, s.l.
SUPERFÍCIE
Superfície total construïda: 388,00 m2