Qualitat

Mediambient

Seguretat
Casal Verge de Montserrat de Balsareny
Fitxa Tècnica

Residència Balsareny

Nou edifici d'ampliació i reforma interior de la Residència Casal Verge de Montserrat de Balsareny.
Plaça Roc Garcia S/N, Balsareny

PROMOTOR

Patronat de la Residència Casal Verge Montserrat
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Desembre 2006 - Febrer 2009

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Ferran Mateu i Soler
    Arquitecte
  • Josep Ribalta i Comes
    Arquitecte tècnic
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalls

Fase I

920,40 m2

 

Fase II

803,20 m2

 

Sup.total construida

1723,60 m2