Qualitat

Mediambient

Seguretat
Caixa Penedès Sitges
Fitxa Tècnica

Caixa Penedès Sitges

Projecte de reforma d'edifici existent per oficina bancaria i de nova construcció d'un habitatge unifamiliar en triplex entre mitgeres.
Plaça Cap de la Vila s/n. Cantonada Carrer Jesus nº 2 i Carrer Angel Vidal nº3 Sitges, Barcelona.

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Octubre 2003 - Agost 2004

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Joan Raventos i Torras
    Arquitecte
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalls

Sup.total construida

554,40 m2