swiss replica watches Construccions Salido Carrió

 

 

Qualitat

Mediambient

Seguretat
Hospital de dia Sant Jordi de Granollers
Fitxa Tècnica

Hospital SantJordi (Granollers)

Hospital de dia Sant Jordi de Granollers
Avda. Francesc Ribas, 84

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Gener 2002 - Març 2003

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Vicenç Oliveras Estapé
    Arquitecte
  • Ramón Garriga Rufach
    Arquitecte tècnic
SUPERFÍCIE
Planta Superfície Detalls
Planta Baixa

51,85 m2

 
Planta semisoterrani

529,60 m2

 
Planta soterrani

569,10 m2

 
Sup. total construida 1.150,55 m2