Qualitat

Mediambient

Seguretat
Club Sant Jordi de Figueres
Fitxa Tècnica

Club Sant Jordi de Figueres

Reforma interior d'un Club Sant Jordi de Figueres.
C/ Pi i Maragall, 5 Figueres

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Gener 2008 - Juny 2008

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Joan Maroto Sales
    Arquitecte
    Arquitecte tècnic
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalls

Sup.total construida

680,00 m2