Qualitat

Mediambient

Seguretat
Club Sant Jordi de Vic
Fitxa Tècnica

Club Sant Jordi de Vic

Reforma del Club Sant Jordi de Caixa Catalunya, Fundació Viure i Conviure

PROMOTOR

Caixa Catalunya
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Juliol 2008 - Novembre 2008

DIRECCIÓ FACULTATIVA

  • Ramon Garriga i Rufach
    Arquitecte tècnic
    Coordinador de seguretat
    Ut 22a
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalles

Sup.total construida

1204,42 m2