Qualitat

Mediambient

Seguretat
Edifici de Primària Escola Gravi
Fitxa Tècnica

Escola Gravi

Adequaci replica handbags outlet ó a la normativa d'accessibilitat de l'edifici de primària replica hermes replica watches Escola Gravi

PROMOTOR

Escola Gravi, S.C.C.L.
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Juny 2008 - Septembre 2008

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Ferran Mateu Soler
    Arquitecte
  • Josep Ribalta i Comes
    Arquitecte tècnic
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalles

Sup.total construida

400,00 m2