Qualitat

Mediambient

Seguretat
Restauració a la Torre Busquets de Manresa
Fitxa Tècnica

Torre Busquets

Implantació d' una actividad de replica hermes restauració a la Torre Busquets replica handbags de Manresa.
Pau les Corts Crta, de replica watches Viladordis Manresa Barcelona.

PROMOTOR

Alicap, S.L.
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Maig 2002 - Abril 2003

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Gemma Casas
    Arquitecte
  • Gabriel Marin Manzano
    Arquitecte tècnic
SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalls

Sup.total construida

1780,75 m2