Qualitat

Mediambient

Seguretat
Oficina Bancària Caixa Manresa
Fitxa Tècnica

Caixa Manresa

Oficina Bancària Caixa Manresa

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

4 mesos

SUPERFÍCIE

Planta

Superfície

Detalls

Sup.total construida

180,00 m2