Qualitat

Mediambient

Seguretat
Caixa Penedès - Oficina 0508 - Sallent
Fitxa Tècnica

Caixa Penedès

Edifici per a 6 vivendes i Oficina Bancària situat a la plaça de la Pau, 8 cantonada Carrer Bisbe Valls de Sallent

PROMOTOR
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Octubre 2002 - Novembre 2003

DIRECCIÓ FACULTATIVA
 • Gullermo Tato Pla
  Arquitecte
 • Pedro Cavaller Galí
  Arquitecte tècnic
 • Jordi Balada Argimunt
  Enginyer
 • Juli Claramunt Garcia
  Enginyer
SUPERFÍCIE
Planta Superfície Detalls
Planta Baixa

193,06 m2

 
Planta primera

194,02 m2

 
Planta segona

193,46 m2

 
Planta tercera

193,46 m2

 
Planta coberta

40,03 m2

 
Sup. total construida 814,03 m2