Qualitat

Mediambient

Seguretat
Vestidors a la zona esportiva del Xup
Fitxa Tècnica

Vestidors Xup

Vestidors a la zona esportiva del Xup

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE MANRESA
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Abril de 2009 - Desembre de 2009

DIRECCIÓ FACULTATIVA
  • Ramon Nieto Gallart, Arquitecte
  • Daniel Roig Cots, Arquitecte Tècnic
SUPERFÍCIE
Planta Superficie Detalls
Sup. Total Construida 350,00 m2