Calidad

Medioambiente

Seguridad
Hospital Caixa Catalunya Vall d´Hebron
Ficha Técnica

Hospital C.CAT Vall d´Hebron

Hospital Caixa Catalunya - Centre sociosanitari Vall d´Hebron
Passeig de la Vall d´hebrón, 135-141 - Barcelona

PROMOTOR
EJECUCIÓN DE LA OBRA

Octubre 2006 a Noviembre 2007

DIRECCIÓN FACULTATIVA
  • JUANOLA CONSULT, A. i T. S.L.
    Arq. Pere Juanola i Portas
  • UNITAT TÈCNICA 22@, S.L.
    Arq. Tèc. Ramon Garriga i Rufach
  • OFI-7 Enginyeria S.L.
    Eng. Tèc. Joan Casals i Artigas
SUPERFÍCIE
Planta Superficie Detalles
Planta Soterrani

2.156,00 m2

 
Planta baixa

1.838,00 m2

 
Planta primera

1.776,00 m2

 
Planta segona

1.776,00 m2

 
Planta tercera

1.776,00 m2

 
Sup. total construida 9.322,00 m2