Hospital Caixa Catalunya Vall d´Hebron

Ficha Técnica

Hospital C.CAT Vall d´Hebron

Hospital Caixa Catalunya - Centre sociosanitari Vall d´Hebron
Passeig de la Vall d´hebrón, 135-141 - Barcelona

PROMOTOR
EJECUCIÓN DE LA OBRA

Octubre 2006 a Noviembre 2007

DIRECCIÓN FACULTATIVA
  • JUANOLA CONSULT, A. i T. S.L.
    Arq. Pere Juanola i Portas
  • UNITAT TÈCNICA 22@, S.L.
    Arq. Tèc. Ramon Garriga i Rufach
  • OFI-7 Enginyeria S.L.
    Eng. Tèc. Joan Casals i Artigas
SUPERFÍCIE
Planta Superficie Detalles
Planta Soterrani

2.156,00 m2

 
Planta baixa

1.838,00 m2

 
Planta primera

1.776,00 m2

 
Planta segona

1.776,00 m2

 
Planta tercera

1.776,00 m2

 
Sup. total construida 9.322,00 m2  

70-410 exam dumps 700-038 exam IBM 000-007 test IBM 000-008 dumps